Graviditet og svangerskap

På Ung.no, som er en offentlig portal med informasjon til unge, er det nyttig informasjon om graviditet

Samfunnets støtte og oppfølging av gravide går under betegnelsen Svangerskapsomsorgen,
som erden rutinemessige helsekontrollen av antatt friske gravide uten symptomer, for å diagnostisere sykdom eller tilstander som kan gi komplikasjoner i svangerskapet, eller i forbindelse med fødselen.

Kort sagt: Svangerskapsomsorgens oppgave er å ta vare på mor og barn.

Det finnes faglig retningslinjer for hvordan svangerskapsomsorgen bør gjennomføres. Disse framgår på nettsidene til HelseNorge.no og Helsedirektoratet.no

 

Graviditet og kosthold

 

Tar med en viktig link her, ettersom det blir stadig flere gravide som ikke spiser kjøtt.

 

Gode ernæringsråd for gravide veganere og vegetarianere - Hepla.no