Studentens stress

Den problematiske form for stress er den vedvarende, den som forbindes med noe ubehagelig og som skaper usikkerhet, angst og nedstemthet.

I det lengre løp vil den kunne skape, ikke bare psykiske, men også somatiske plager som søvn- , ernæringsproblemer og høyt blodtrykk.

Utfordringen blir å innrette oss slik at vi reduserer det problematiske stresset og/eller at vi lærer oss bedre å tolerere det.

Konklusjon: Øv deg i stressmestring