Sjømannsattest

Sjømannsattest eller helseattest for sjømenn skal utferdiges til enhver som har sitt arbeide på norske skip for å sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste ombord.  Helseattesten gjelder for 2 år; for personer under 18 år gjelder den for ett år.   

Husk å ta med til undersøkelsen:

  • Tidligere helseattest, om du har.

  • ID-bevis. Kjørekort, pass eller sjøfartsbok, Det forlanges et ID bevis som inneholder ID nummer. (Bankkort holder ikke.)

  • Om du bruker faste medisiner, ta med navn og dosering på disse.

Pris for sjømannsattest:  NOK 1580

Kontakt oss/Timebestilling/Skriv også når du helst ønsker time

Navn *
Navn
Skriv for eks: Ønsker Sjømannsattest, og når du helst vil ha time