Sjekk hørselen!
Men først et normalt audiogram.

På audiogrammet til hø er hørselen (høreevnen) registrert for begge ører for en person med normal hørsel. Ut fra registreringen ser vi at det er en relativ ung person uten hørselsskade.

Unge mennesker utsetter seg ofte for støybelastning i form av høy musikk på utesteder, konserter, eller de
bruker headsets med konsentrert lydbelastning.

Hvordan står det til med hørselen din?