Prostata, PSA testen

Rådet fra spesialistene har vært at PSA testen ikke egner seg som screeningtest for prostatakreft.  Grunnen er at kreft i prostata er en komplisert og uforutsigbar sykdom.  Noen får en lavgradig (mindre agressiv) og langsomt voksende form, mens andre har en mer agressiv form som raskere sprer seg utover prostatakjertelen.   

Man har sagt at man dør med og ikke av denne sykdommen.  Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Mange dør av prostatakreft, ca 1000 i løpet av året i Norge.  Det gjelder å finne de agressive formene på et tidlig tidspunkt.   Men dette er vanskelig fordi sykdommen behøver ikke gi noen videre symptomer i tidlig stadium og tar man vevsprøve (biopsi) så er det ikke alltid lett å finne den lille agressive kreftforandringen med vevstanga.    På dette området får man imidlertid bedre og bedre metoder.    Grunnen til at det er så viktig å operere kun de med agressiv prostatakreft er at det har vært betydelige bivirkninger med kirurgisk behandling.   Det har gått ut over potensen fordi nervedtrådene som "styrer" ereksjonen går gjennom prostata.   På dette feltet har man også oppnådd bedre resultater i det siste.   Operasjonsmetoden er bedre nå.  Når diagnosemetoden også er blitt mer raffinert så er det oppmuntrende.   Og det er for å diagnostisere prostatakreft på et tidlig stadium vi har satt vårt håp til PSA testen.

Dette står om PSA på Helsedirektoratets nettside
"PSA-testing av menn mellom 50 og 70 år har som mål å påvise prostatakreft på et tidlig stadium. Behandling kan da muligens redusere dødelighet på grunn av prostatakreft, men mange vil da bli behandlet uten at det egentlig er nødvendig. 
Behandlingen innebærer en ikke ubetydelig risiko for varige forandringer og bivirkninger som kan gi redusert livskvalitet. Bakgrunnen for eventuell overbehandling er at prostatakreft påvist i et tidlig stadium kan ha et uforutsigbart forløp. Vi mangler pålitelige metoder som kan skille mellom de menn som vil ha nytte av behandling og de som har like gode leveutsikter uten behandling.   Den endelige beslutningen om det skal tas en PSA-prøve bør derfor bli tatt etter en grundig samtale med legen"


Jeg pleier å gjøre det slik:
Dersom en mann kommer og ønsker å få tatt PSA-test, så informerer jeg om "for og imot".   Om han er over 50 og jeg rekvirerer blodprøver, så tar jeg med PSA selvom prostatakreft-problematikken ikke har vært tema i konsultasjonen.  Pasienten informeres om  svaret, uavhengig om det er normalt eller ikke.   Dersom PSA er over referanseverdien så foreslår jeg oppfølging, bl.a. med kontroll av PSA etter noen uker.   Et viktig kriterium med PSA nemlig, er ikke bare verdien i seg selv, men om, og i hvilken grad den stiger.