En besvimer  -  Hva da?

Når man besvimer mister man bevisstheten pga plutselig bodtrykksfall som fører til at det strømmer mindre blod til hjernen. Årsaken er en nerveimpuls som utløses pga en hendelse som oppleves ubehagelig, for eks et synsinntrykk, det tas en blodprøve, etc.

Nerveimpulsen går fra hjernen til tarmen og får blodårene her til å utvide seg og ta opp mer blod.
Dermed blir det mindre blod til andre deler av kroppen, særlig til hodet Hjerneaktiviteten reduseres umiddelbart, fordi hjernen reagerer raskt på oksygenmangel. Man mister bevisstheten

Det kan se dramatisk ut når en person besvimer.  Plutselig seiler seiler man om. Faller man fra sittende og slår hodet mot et flisbelagt gulv kan man påføres brudd spå hodeskallen.

Hva da?
Hva skal man foreta seg når noen “i flokken” besvimer?
Forsøke å skåne hodet på personen som faller eller segner om.
Deretter gjelder følgende:  Hodet ned  -  beina opp
Dermed øker blodtrykket i øvre del av kroppen, hjernen får tilført mer blod og personen våkner

Personen skal våkne raskt  -  om det er besvimelse.  Hvis ikke skal man tenke på mulig hjertestans.

En besvimt person er helt slapp og man må se til at man støtter hodet slik at det ikke ender opp med en hodeskade.   

Dersom det ikke er besvimelse?
Da har personen hjertestans inntil det motsatte er bevist og man må sette igang med HLR, (hjertelungeredning)

En annen tilstand som kan forveksles med besvimelse (synkope) er epileptisk anfall. Forskjellen er at ved epileptisk anfall oppstår det kramper. Det forekommer ikke ved besvimelse.