Offshoreattest

Formelle krav, generelle og spesifikke:

Generelle:
Hensikten med undersøkelsen er "å bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift av innretningen.

Spesifikke:
Helt konkrete krav for eks for syn, hørsel, medisinering, psykisk helse, etc, etc. som er beskrevet i “Forskriften”

Generelt om helseundersøkelsen

Fra Helsedirektoratets beskrivelse:"Helseerklæringen skal være generell og gjelde for alt arbeide i petroleumsvirksomheten til havs. Petroleumslegen kan sette kortere gyldighetstid enn den vanlige på to år.  Hvis det ikke kan gis en generell helseerklæring, skal det gis udyktighetserklæring. Søkeren kan klage på petroleumslegens avgjørelse og bringe den inn for Fylkesmannen i Rogaland til overprøving"  

Ta med til undersøkelsen:

  • ID kort med nummer og bilde for eks pass eller førerkort.

  • Tidligere helseattest, om du har den tilgjengelig

  • Navn på evt. medisiner og dosering, om du bruker noen faste.

    Pris for offshoreattest: NOK 1780

Du skal fylle ut en egenmelding.   Denne kan vi ta på kontoret her, eller du kan laste den ned fra lenken under og ta den med til undersøkelsen

Navn *
Navn
Skriv her om du ønsker å bestille time, ønsker å bli kontaktet , har spørsmål