Blodprøvesvar


flere er opptatt av blodprøvesvarene. Dermed er det en oppgave å informere om hvordan blodrøvesvarene benyttes i vurderingen av helsetilstanden.

Indikasjonen (Grunnen) for å rekvirere en blodprøve er å øke sannsynligheten for at en sykdom foreligger eller det stikk motsatte: å øke sannsynloigheten for at en sykdom ikke foreligger. Sannsynligheten i den ene eller andre retning økes ytterligere ved at man rekvirerer flere prøver.

I tillegg teller “klinikken” (sykehistorien, symptomene, sykdomstegnene og øvrige funn) når man stiller diagnosen.

Referanseområdet

Dette er et konstruert begrep som skal hjelpe oss i å vurdere verdien av et blodprøvesvar. Som forklaring vil jeg bruke et eksempel: man tar blodprosenten (Hemoglobin) på hele den norske befolkning, alle, de syke såvel som de friske. Så fjerner 10 prosent av de høyeste verdiene og 10 prosent av de laveste verdiene. De 80 prosent av verdiene i midten (på den gauske kurven) er referanseverdiene eller referaneområdet.

Merk at det er ulike referanseområder for voksne og barn og menn og kvinner.