Audiogrammet viser hørselen/høreevnen
Det er med tanke på sjømenn som i sitt arbeidsmiljø spesielt er utsatt for støy at vi tar med denne siden om audiometri.

 
audiogram_normalhorsel_01.jpg

Audiogrammet til hø. viser
normal hørsel, på begge

ører,

hos en ung person.

 
Skjermbilde 2018-06-23 kl. 17.02.35.png
 

 

AUDIOGRAMMET TIL VENSTRE
Her ser vi en dropp i audiogrammet på frekvensen 4000 som er uttrykk for en støyskade.  For denne personen er det ekstra viktig å forebygge videre hørselstap.  

 

Sjekk din egen hørsel på Hearingtest.online: