Generelt om blodprøver

 Det er hovedsakelig to måter å ta blodprøver på:

Kapilær prøve
Stikk i fingeren, raskt svar,  Egner seg for noen få, men nyttige prøver, som hemoglobin/blodprosent, blodsukker og CRP

Venøs prøve 
Blod tas fra en vene rett under huden, oftest oppe på armen.

St. Olavs Hospital har 4 mottak hvor man med rekvisisjon fra lege kan få tatt blodprøver:

Akutten og Hjerte-Lunge-senter
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.00 

Kvinne-barn-senter
Mandag - fredag kl. 09.30 - 11.00 og 12.00 - 14.30 

Gastrosenter 
Mandag - torsdag kl. 07.45 - 15.00
Fredag kl. 07.45 - 11.00 og 12.00 - 15.00 

Bevegelsessenter 
Mandag - torsdag kl. 07.45 - 11.00 og 12.00 - 14.30
Fredag kl. 07.45 - 11.00

Klikk på lenken for informasjon om blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital: