Hjerteflimmer  -  diagnostikk

Man begynner med å ta pulsen. Ved hjerteflimmer vil pulsen i større og mindre grad være uregelmessig, fordi hjertekamrene slår uregelmessig.  Denne uregel-messigheten kan imidlertid være vanskelig å oppdage,
ved vanlig pulstaking. 

Diagnosen settes på bakgrunn av EKG.
(Elektrokardiogram)   Da vil man påvise de elektriske impulsene i hjertet og det er forstyrrelser på disse som er årsaken til hjerteflimmer.   

Vi tar EKG med vårt nye og enkle apparat ved generelle helsesjekker på alle over 50 år. 

 


EKG skreening for hjerteflimmer

Med nytt EKG apparat tar det et halvt minutt å gjennomføre undersøkelsen. 

Med nytt EKG apparat tar det et halvt minutt å gjennomføre undersøkelsen.