Hjerteflimmer  -  Behandling

Behandlingen avhenger til en viss grad av hvor lenge hjerteflimmer tilstanden har vart og hvor plagsomme symptomer det medfører.   En usikkerhetsfaktor i denne sammenhengen er at tilstanden behøver ikke gi noen vesentlige plager, dvs mange går rundt med hjerteflimmer uten å være klar over det.   Spørsmål:  Hvorfor er det så viktig å få det diagnostisert?

Fordi hjerteflimmer øker risikoen for hjerneslag!  

Derfor settes pasienten på blodfortynnende medisin som forebygger hjerneslag.  Samtidig henvises han eller hun til en innere-/hjertemedisinsk poliklinikk og  hvor det blir gjort forsøk med å fjærne flimmeret, dvs gjenopprette normal og regelmessig hjerterytme, det vi kaller sinusrytme.  Dette gjøres ved såkalt elektrokonvertering.  Det sendes et strømstøt gjennom hjertet for å gjenopprette den normale og regelmessige impulsrytmen, det vil si sinusrytmen.   Ofte lykkes denne behandlingen - problemet er bare at flimmeret som regel kommer tilbake og til slutt blir permanent.   

Derfor ender ofte pasienter med fokammerflimmer med medikamentell behandling.  

Denne består av:
1, antikuagulasjon, dvs såkalt blodfortynnende medisin.
2, pulsdempende medisin (demper tendensen til rask hjerteaksjon) 


Allmennlegens oppgave er å "skreene"/diagnostisere hjerteflimmeret og starte behandlingen med blodfortynnende og puls/hjerteaksjons-regulerende medisin.  Samtidig henvise pasienten til kardiolog/hjertemedisinsk poliklinikk.