Hjerteflimmer

Hjerteflimmer er ganske vanlig,  Det er en hjerterytme-forstyrrelse, en arytmi.  Det finnes flere former for hjertearytmier, men den mest vanlige er forkammerflimmer eller atrieflimmer, fordi det er hjertets forkamre, eller atrier  som "flimrer".  Symptomene varierer fra ingen til:

-- hjertebank, rask/og eller uregelmessig hjerteaksjon
-- ubehag i brystet (sjelden smerter, men ubehag/trykkfølelse som på fagspråket kalles palpitasjoner)
-- redusert fysisk kapasitet  (merker det godt ved trappegang)
-- svimmelhet og (like før man besvimer)  Man må stoppe opp, sette seg ned eller støtte seg mot noe

Årsaken til hjerteflimmer ligger i hjertets elektriske ledningsnett.  Dette består av nerveknuter og tråder som utløser og leder elektriske impulser i hjertemuskelen slik at denne slår regelmessig, koordinert og effektivt.  Det er når det oppstår forstyrrelse i dette systemet det oppstår hjerteflimmer og hjertets pumpefunksjon blir mindre effektiv.  

Grunnen til at det er viktig å oppdage hjerteflimmer er at det er en risikofaktor for hjerneslag.   De uregelmessige kontraksjonene i hjertet som flimmeret fører til, gjør at det lettere danner seg blodkoadler (propper) som følger blodstrømmen og kan tetne til en blodåre, det kommer til blodpropp i hjernen, hjerneslag.   Om så skjer er et om å gjøre å komme til med behandling, som er medisin som løser opp blodproppen, så fort som mulig.  .     

Viktige fakta om hjerteflimmer (forkammerflimmer) er:
1, at det er relativt vanlig. 
2, man behøver ikke merke så mye til det, det vil si mange kan ha det uten å vite om det.  
3, hjerteflimmer øker risikoen for dannelsen av blodpropp som fører til hjerneslag.

Det er viktig at hjerteflimmer diagnostiseres tidligst mulig og behandles.  Behandlingen er medisiner som virker antikoagulerende på blodet, d,v,s, blodet "blir tynnere", de hemmer blodets størkningsprosess, det danner seg ikke så lett  blodpropper..    .