Hemokromatose

Hemokromatose er betegnelsen på en tilstand der man har for mye jern i kroppen. Man absorberer for mye jern fra tarmen, mer enn det kroppen trenger. Symptomene oppstår når jernoverskuddet blir så stort at det begynner å lagre seg i organer, som lever, hjerte, bukspyttkjertel, ledd og hud.
Årsaken er vanligvis en genfeil som er relativt hyppig i den nordeuropeiske befolkning.

Som regel går det flere år fra det økte jernopptaket begynner til de første symptomene på hemokromatose blir tydelige. Derfor er det en utfordring for legen å oppdage tilstanden tidlig slik at behandling kan begynne. Og behandlingen er enkel, nemlig blodtappinger, som når man er blodgiver.

Det er en viktig oppgave å finne personer som er disponert for Hemokromatose. For det første fordi tilstanden fører til mye uhelse om den får utvikle seg og for det andre: Behandlingen er 100 prosent effektiv og i tillegg billig.