Helsekontroll

Målet med helsekontroll er forebygging; å redusere risikoen for sykdom. Det er spesielt hjerte- og karsykdpommer hvor forebygging er viktig.  Grunnen er at denne gruppen er den største årsak til alvorlig sykdom og død og den rammer ikke sjelden personer i relativt ung alder.  

I helsekontrollen leter man etter risikofaktorer for hjerte og karsykdom og de viktigste risikofaktorene er lette å påvise.
Disse er høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, høyt nivå av mettet fett i maten, for lite fysisk aktivitet.  

Helsekontrollen består av:

A. Journalopptak og registrering av:

  • Sykehistorie, 
  • Evt. arvelige faktorer
  • Naturlige funksjoner
  • Evt. faste medisiner

B. Klinisk undersøkelse

  • Bl.a. måle blodtrykk og lytte på hjerte og lunger.

C. Ta blod- og urinprøve

Konklusjonen av funnene skal gi svar på følgende:

  • Foreligger det, eller er det grunn til å misstenke sykdom i tidligfase som bør utredes videre ?
  • Foreligger det RISIKOFAKTORER for sykdom, som det bør gjøres noe med ?
    Også andre sykdommer enn de i gruppen hjerte og kar.