Pasient-Helse-info

Etter at vi har mottatt svar på blodprøver, eller andre utredninger, informer vi pasientene via brev om svarene.  

Fint er det da å kunne henvise til utfyllende informasjon på nettstedet vårt “TPLK.NO”, under “Pasient-Info


Det finnes mye helseinformasjon på nettet, fra statlige institusjoner som Helsedirektoratet, HelseNorge,
HelseBiblioteket og Folkehelseinstituttet.

a, Helsedirektoreatet.no
b, Folkehelseinstituttet, FHI.no
c, Helsenorge.no
d, Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket er hovedsakelig ment for helsepersonell og studenter, men for lekfolk vil også det kunne være et nyttig nettsted.