Feber

Når kroppstemperaturen, dvs kjernetemperaturen er rundt 38 og over, snakker vi om feber.   Hvordan temperaturen tas er viktig. Hos små barn anbefales fortsatt at den tas rektalt, dvs i endetarmen. Hos voksne har det vært vanlig å ta den under armen, men da måler man ikke kjernetemperaturen og følgelig legger man på en halv grad.  

I hjem med små barn bør det være et termometer og minst en av barnets foresatte bør kunne ta "tempen".  Det er ikke vanskelig.   

Barn får ofte høy feber både ved virus og bakterieinfeksjoner.   Derfor sier feberen i seg selv ikke noe om det dreier seg en virus eller bakterieinfeksjon.   Men forløpet av feberen kan si noe.  Den vanlige oppfatningen er at jo høyere feber jo alvorligere tilstand.  Noe er det i det, men barn med luftveisinfeksjon forårsaket av virus kan ha høy feber. 

Allikevel gjelder;  jo høyere feber jo mer observant må man som foresatt være,    Når det gjelder luftveisinfeksjoner så er det lungebetennelse, som er det mest alvorlige, men også ørebetennelse og halsbetennelse kan være årsak til feberen.  En fryktet infeksjonssykdom er smittsom hjernehinnebetennelse.  Heldigvis er den blitt mye sjeldnere etter at man begynte å vaksinere mot den. 

Generelt kan vi si at høy feber som skyldes virussykdom, forventer vi skal gå relativt raskt over.   En bakterieinfeksjon vil som oftest vare lenger og gi andre symptomer i tillegg til feberen.   

Når et barn får feber er det hensiktsmessig å ta temperaturen 2 ganger, med en times mellomrom.  Annen gangs måling er for å forsikre om at temperaturen har nådd maksnivå.   Det er usikkert etter kun en måling, særlig i begynnelsen av sykdomsforløpet.

Når skal man gi barna febernedsettende medisin?
Når barnet gir inntrykk av å plages av feberen eller årsaken til den.   Det første man gjør, etter at feberen har nådd maks nivå er å la barnet ligge/oppholde seg i et luftig og svalt rom.  Dette gjelder spesielt soverommet.  Påkledningen skal være lett, uten full "innpakning", gjerne med en body uten tildekte armer og bein.   Den feberheite kroppen skal ha anledning til å bli kvitt varmen.  

Man skal ikke ha for stor terskel for å gi en paracet stikkpille, men man skal vite at ikke all feberen skal ned.  Har barnet 39,5 i temp og ikke vesentlige plager, så er ikke feberen noen grunn til febernedsettende medisinering.   Har barnet ubehag, evt smerte i tillegg så stiller saken seg annerledes.  Også om barnet tidligere har hatt feberkramper.