Diagnose og symptomer

Diagnose er ikke et tema kun for legen. Blir man syk, eller har barn som blir det, er det viktig å tenke gjennom hva det kan være.


Det er ikke dumt å lære seg noen enkle prinsipper om prosessen som fører fram til diagnosen.   D.v.s. ens forestilling om hva det kan være som feiler en. 

Definisjonen av termen diagnose er strengt tatt navnet på sykdommen. I praksis brukes det også som navn på symptom, men det er egentlig feil.  Sykdommens navn er diagnosen og den gir ulike sykdomstegn som er symptomene.   

Begrepene diagnose og symptom er begreper som beskriver det du fornemmer du har der og da.   
I tillegg er det viktig å ta med tidsfaktoren i vurderinga.  Hvordan føler jeg meg i dag sammenlignet med i går; bedring?, forverring?, eller "ingen endring"?

Å observere sykdomsprosessen, dvs utviklingen av symptomene er spesielt viktig når det gjelder barn.  Årsaken er at endringene skjer raskere hos barn.   De kan raskere bli alvorlig syke.  Derfor er det viktig å observere dem.  Finn kriterier for å vurdere allmenntilstanden og la det telle mest i vurderingen.

Konklusjon: 
Vurder sykdomsprosessen, Hvordan utvikler symptomene/sykdomstegnene seg over tid?