Kjenn til blodtrykket

Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Man kan selv gjøre mye for å redusere trykket, 
Oppnår man ikke tilstrekkelig med egeninnsats, finnes det gode medisiner.

Det er hviletrykket vi måler.  Ofte måler man høyere trykk på legekontoret enn hviletrykket.  For å oppnå optimalt måleresultat gjøres en 24 timers måling, eller man måler trykket hjemme; morgen og kveld i  noen dager og regner ut gjennomsnittet.

Dersom blodtrykket er høyt, anbefales følgende:

  • Oppfølging og kontroller, for eks med. hjemmemåling. Det legges vekt på trykkreduserende tiltak, som mindre salt i maten, økt fysisk aktivitet, vektreduksjon, dersom det er noe å hente på disse områder.
    Om trykket forblir høyt bør medikamentell behandling vurderes.

  • Hjemmemåling: Ikke kjøp måleapparat, lån heller gratis av oss.
    Dermed får man et godt grunnlag for valg av tiltak.

Håndleddsapparat for hjemmemåling.

Håndleddsapparat for hjemmemåling.