Høyt blodtrykk (Hypertension) som risikofaktor for hjerte-karsykdommer
Hvordan ble vi klar over det?

fullsizeoutput_bdc.jpg

Riva-Rocci (RR) het den italienske legen som for ca 100 år siden fant opp den morderne måten å måle blodtrykket på, med oppblåsbar mansjett rundt overarmen.

Korotkoff het den russiske legen som forbedret RR metoden slik at man målte både et systolisk (overtrykk) og et diastolisk trykk (undertrykk).

Bilde fra “Druckpunkt 1, 2018”

At hypertensjon (høyt blodtrykk) er en risikofaktor for utviklingen av
hjertekarsykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt ble
bevist først på 1950 tallet. Studien bak disse erkjennelsene var
The Framingham Heart Study.

I fjor var det 70 år siden oppstarten av studien, Framingham Heart Study, som påviste årsaker til hjerteinfarkt og hjerneslag og som kalte dem “Risikofaktorer”.

Grunnlaget for etableringen av befolknings studiene i småbyen Framingham var loven National Heart Act, som kongressen vedtok og president Truman signerte i 1948.

En viktig grunn for opprettelsen av studien var President Franklin Roosevelts sykdom og død i 1945

De første resultatene fra Framingham studiene kom i 1957, 9 år etter oppstart. De viste at personer med for høyt blodtrykk hadde 4 ganger så stor risiko for å utvikle hjertekarsykdom som personer med normalt blodtrykk. Senere viste de også at høyt blodtrykk økte risikoen for hjerneslag.